Jak nám všímavost dává sílu?

0 Komentářů A+ a-


Sami k sobě dokážeme být kolikrát až agresivní a způsobujeme sami sobě obrovské škody; vědomě nebo nevědomě si ubližujeme. Můžeme si ubližovat i tím, že sami sebe neustále naprosto ignorujeme a nenajdeme odvahu podívat se sami na sebe upřímně a šetrně. Pokud chceme překonat strach ze života, měli bychom žít tady a teď, žít s každým nádechem přítomného okamžiku. Právě přítomný okamžik je naplněný radostí a štěstím. A platí jediné, vše se tvoří dvakrát, nejprve v naší mysli a následně v realitě. A tento princip je zde od pradávna. Jak můžeme ve všímavosti nalézt sami pro sebe dostatek sil?

Všímavost nám umožňuje vidět a vnímat naše myšlenky a pocity jaké skutečně jsou, všímavost nás oprostí od starých způsobů a návyků myšlení. Všímavost nám dává sílu.

V Severní Americe si původní indiáni vyprávějí tradiční příběh, který hezky vysvětluje různé způsoby naší všímavosti a jakou moc vlastně samotná všímavost nad naším životem má. Zde je onen tradiční moudrý příběh severoamerických indiánů. Věřím, že i vy v něm naleznete tolik moudra, kolik právě potřebujete.

Stařešina si povídá s dítětem a praví k dítěti: "V mém srdci mám dva vlky. První je plný strachu, pomstychtivý a má strach, je rozlobený a zrádný. Druhý vlk je soucitný, milující, štědrý, pravdomluvný a mírumilovný."
Dítě se stařešiny zeptá: "Který z vlků tedy vyhraje boj?"
Stařešina odpoví: "Ten, kterého krmím. To neznamená, že toho druhého zuřivého vlka odmítám, že ho se mu snažím ublížit nebo že ho zabiji. Pokud bych to udělal, skončil bych v dlouhé bitvě. Všechny tyto cesty by jen tohoto vlka posílili: skrze naše nepřátelství a náš strach. Nenávist k tomuto vlkovi z nás jen vysává sílu. Namísto toho pouze na tohoto vlka dávám rozvážně pozor a oddám se důvěře, že má všechny odpovědi. Pokud toto dokáži, vlk bude ležet po mém boku a už nebude mít nepřítelem. Pomohuůli mírumilovnému vlkovi, dávám mu výživu, podporuji ho, abych ho mohl následovat. Tento mírumilovný vlk se může stát mým stálým společníkem a ukázat mi cestu různými těžkými životními situacemi. Zkušenosti klidné a chaotické, které si užívám nebo ze kterých jsem naopak zklamaný, zkušenosti, které přicházejí a odcházejí. Mohu mít po celou dobu s sebou po svém boku průvodce. 
Co si z tohoto krátkého příběhu vezmete vy?

To je přesně to, co nám může všímavost dát. Všímavost nám může umožnit pozorovat naše myšlenky a pozorovat naše pocity od okamžiku, kdy se v nás objeví. Je velice mocné vědět, co přesně cítíme, když to zrovna cítíme, vědět, o čem přemýšlíme a co si myslíme, když o tom zrovna přemýšlíme.

S plnou všímavostí můžeme sami rozhodnout, co v sobě budeme posilovat a co proměníme v činy, co necháme tiše odejít. Nemusíme mít slitování se všemi starými návyky, se starými způsoby přemýšlení a starými způsoby bytí. Získáváme neskutečnou sílu. Je to jen o tom toto v sobě posilovat a cvičit to.

A jak do života získáváte vy sílu? Co dobíjí vnitřně vás? Podělte se v komentářích!

(autor příspěvku)

Děkuji za návštěvu mých profesních stránek! Pokud Vás tento příspěvek jakkoli zaujal, budu velice rád za komentář nebo sdílení techto myšlenek. Jaký máte na toto téma nároz Vy?

Souhlasíte? Nesouhlasíte? Máte co říct k danému tématu?